Blog.

Terug naar overzicht.
De wet bij verkoop op afstand

De wet bij verkoop op afstand

Posted on 15-08-2014 by Internetbureau gett

Welke rechten en plichten hebben de kopers en verkopers?

De online verkopen zijn in de afgelopen jaren explosief gegroeid. Het is makkelijk, zo vanuit de luie stoel shoppen en afrekenen, meestal wordt de volgende dag de bestelling al bij je thuis afgeleverd.  Elk voordeel heb z’n nadeel, zei Johan Cruyff, dat is ook van toepassing bij online kopen.

In een winkel kun je een overhemd ‘voelen’ of bij een wijnhandelaar vaak een wijn voor aankoop proeven. En bij onbekende webshops moet je ervan overtuigd zijn dat je bij een betrouwbare leverancier je bestelling plaatst.
Om online kopers en ook verkopers partijen meer zekerheid te bieden is de wet 'Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten' aangepast. Onderstaand de belangrijkste punten.

Uitsluitend voor consumenten
Een heel belangrijk punt is dat de Wet koop op afstand alleen van kracht is voor transacties tussen een particulier en een bedrijf. Dus koop je als ondernemer online, dan is de wet niet van toepassing.

Informatieplicht verkoper
De verkoper heeft een informatieplicht en dat is een belangrijk aspect dat bij wet geregeld. Onderstaand een opsomming:

 • De online verkoper moet zijn identiteit en adresgegevens plaatsen.
 • De essentiële kenmerken van het aangeboden product vermelden.
 • De verkoopprijs moet getoond worden inclusief alle soorten van belastingen zoals BTW of accijns,
 • Uitleg geven over de manier van betalen, de levering, in algemene zin de uitvoering van de koopovereenkomst.
 • Indien bezorgkosten aan de orde zijn moet dit worden vermeld.
 • Is er sprake van een overeenkomst die lang loopt, zoals een abonnement op een krant, dan moet de minimale periode van de overeenkomst worden vermeld.
 • Ook de minimale periode van de overeenkomst wanneer het duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering betreft.
 • De consument heeft het recht van herroeping.
 • De voorwaarden van dit recht van herroeping en hoe de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken moeten worden vermeld.
 • Voor service en garantie moet het fysieke adres van de leverancier worden geplaatst.
 • Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is, of langer dan 1 jaar dan moeten de voorwaarden van ontbinding van de overeenkomst worden getoond.
 • De consument moet een schriftelijke bevestiging krijgen van de effectuering van de overeenkomst. De hierbij geldende bepaling is dat de consument deze bevestiging 'duurzaam' ontvangt. Hetgeen betekent dat het bericht opgeslagen moet kunnen worden, bijvoorbeeld op een hard disc. Of op een andere vorm van opslagmedium. Dat kan dus ook een e-mail zijn. Bij telefonische verkoop moet de verkoper zijn identiteit en de commerciële bedoelingen aan het begin van elk gesprek duidelijk maken.

Opzegtermijn en herroeping
De consument heeft bij elke op afstand gedane aankoop het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst de koopovereenkomst te laten ontbinden. Zelfs zonder opgaaf van reden. Het is hierbij de verkoper verboden om voor deze ontbinding kosten in rekening te brengen, met uitzondering van de verzendkosten. Indien de consument de koopprijs al heeft voldaan, dan moet de verkoper de consument binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen.
Indien de verkoper niet voldoet aan bovenstaande informatieplicht, dan is zelfs een opzegtermijn van drie maanden aan de orde. Als de verkoper vervolgens alsnog voldoet aan de plicht tot informeren dan geldt, vanaf het moment dat dit kenbaar is gemaakt aan de consument, weer de gangbare opzegtermijn van zeven dagen.

Online, of op afstand afnemen van diensten
Natuurlijk kunnen ook diensten op afstand, ofwel online gekocht worden. Ook voor diensten is dezelfde informatieplicht door de verkoper en hetzelfde annuleringrecht voor de koper aan de orde. De annuleringstermijn gaat in op de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Het herroepingsrecht is niet voor alle goederen en diensten van toepassing, de uitzonderingen zijn:

 • Voor diensten die gestart zijn, met instemming van de klant, voor de termijn van zeven werkdagen.
 • Sommige producten of diensten zijn volatiel en dus onderhevig aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. Deze zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
 • Op maat gemaakte producten, die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, of die een persoonlijk karakter hebben. Denk hierbij tevens aan producten die aan bederf onderhevig zijn.
 • Software, games, audio- en video-opnamen  waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken;
 • Kranten, magazines en loterijen.

Uitzonderingen op de wet
Op een aantal producten en diensten is de 'wet verkoop op afstand' niet van toepassing is. Onderstaand een overzicht:

 • Financiële diensten.
 • De bouw en verkoop van onroerende zaken.
 • Weddenschappen en loterijen.
 • Reisovereenkomsten.
 • Verkoop per opbod (zoals veilingen op Internet).
 • Verkoop via distributieautomaten en geautomatiseerde handelsruimten (bijvoorbeeld automatieken).
 • Bellen met een openbare telefoon.
 • Overnachtingen, vervoer, maaltijden/dranken, of vrijetijdsbesteding, als er een specifieke datum of periode voor is afgesproken.

Overige bepalingen
In de wet die handelt over de verkoop op afstand, is ook een bepaling opgenomen die frauduleus gebruik van betaalkaarten behandeld. Hierin staat dat de consument niet verplicht is tot betaling bij frauduleus gebruik van de betaalkaart, mits de consument niet is tekortgeschoten in de zorgvuldigheid die hij in acht moet nemen bij het gebruik van de betaalkaart.

Geraadpleegde bronnen:

 • Consuwijzer
 • MKB servicedesk
 • Consumentenbond
 • Ministerie van Justitie

Deel op social.